Popkultur

Popkultur talar till den stora massan

Det är omöjligt att förklara popkultur med endast ett ord, eller ens med en mening. I stort handlar det om den folkliga förankringen, att popkultur är mer lättillgänglig än kultur och därför omnämns som fulkultur. Om man ska försöka översätta popkultur med endast ett ord är masskultur närmast till hands.

Det som skiljer fulkultur från finkultur är komplexiteten samt tillgängligheten. Finkultur är ofta svårsmält och svårtillgängliga, den ges inte heller plats i media. Fulkultur är istället lättillgänglig och okomplicerad, vilket innebär att fler uppskattar den och därför får större plats i media. Popkultur följer ofta trender och är därför kortsiktig.

Mer exakt vad popkultur är blir svårt att peka på – det är så mycket. Popkultur är allt vad som syns i film, press, radio, teater och tv och allt som kommer ur dem. Tv-kändisar är således en del av popkulturen även utanför tv-skärmen. Popkultur har emellertid alltid varit något negativt, till att på senare år vara accepterat och finnas i centrum.

Drivkraften i popkultur är konsumtion. Popkultur anpassas och produceras, medvetet och omedvetet, för konsumtion. Det är den stora skillnaden från finkultur, där kvalitet prioriteras före kvantitet. Vad kvalitet är går dessvärre inte att svara på. På senare år har konsumtionskulturen vuxit sig allt starkare, vilket är anledningen bakom popkulturens framväxt.

Med popkulturens framväxt kommer också många fördelar. Den aktiverar och underhåller oss, exempelvis. Popkulturen är också arbetarklassens viktigaste röst gentemot aristokratin, vilket främjar vår demokratiska värld. Och var gränsen går mellan fin- och fulkultur har sedan länge suddats ut, inte minst på grund av att intellektuella av idag gärna är verksamma inom popkulturen – det är ju där pengarna finns.

Eftersom det inte går att dra en gräns mellan fin- och fulkultur lär utvecklingen fortsätta. Det blir svårt att främja det ena eller det andra eftersom allt handlar om bedömningar – det någon tycker är fint tycker den andre är fult eller tvärtom.

Popkultur