Från moviebox till Netflix

Netflix har förändrat filmindustrin

Ekonomiska krafter har alltid påverkat filmindustrin åt olika håll. Huruvida filmindustrin lärt att anpassa sig eller att i det dolda styra utvecklingen i önskvärd riktning förblir oklart. Det går dock inte att blunda för utvecklingen som varit och som aldrig upphört. På 80-talet hyrde filmintresserade movieboxar, men marknaden försvann ganska snart. VHS- och DVD-filmer har på senare år ersatts av strömmade filmer med Netflix som främsta aktör. Den som hellre kollar på VHS än Netflix gör det endast av nostalgiska skäl, och den som väljer DVD gör det på grund av begränsad uppkoppling.

Netflix bildades 1997 och gjorde intåg på den nordiska marknaden 2012. Youtube banade väg för strömmad film som förändrat, utvecklat och övertagit filmindustrin från grunden. Inte ens den mest pessimistiske kan hitta några nackdelar i jämförelse med VHS- och DVD-filmer. Nackdelarna skulle i sådana fall vara att Netflix kostar pengar eller att uppkoppling krävs. Att det kostar pengar får man dock räkna med och uppkoppling går inte längre att undvika.

En annan fördel med Netflix är bolagets egenproducerade serier – däribland House of Cards samt Orange is the new black. Hur Netflix arbetar har förändrat film- och serieindustrin för alltid. Många gånger har vi trott att utvecklingen kommit till vägs ände, för vad skulle kunna komma härnäst? Och som alltid har vi varit fel ute. Det finns även något bortom Netflix och strömmade filmer och serier. Hur framtiden ser ut? Ja, om vi det visste. För tio år sedan kändes Netflix som en avlägsen framtid, men idag känns det självklart.

Filmindustrins utveckling kommer att vara lika spännande att följa i framtiden. Netflix har över 2 000 anställda och antalet anställda förväntas öka. Det finns inget som talar för att Netflix särställning kommer att rubbas – Netflix kommer att styra filmindustrin i sin riktning. Hur framtiden ser ut får den som lever se.

Netflix